پکیج برنزی 1

فیلمبرداری با دو دوربین DSLR فیلمبرداری باغ و عمارت فیلمبرداری سالن فیلم بردار آقا و خانم حرفه ای عکاسی باغ عکاسی عمارت عکاسی آتلیه ادیت فیلم شامل 5 کلیپ با خروجی FULL HD 2 قطعه عکس 30*20 به خانواده ها 5 قطعه عکس 15*10 هدیه به میهمانان
  • قیمت: 7/500/000

پکیچ برنزی 2

فیلمبرداری با دو دوربین DSLR هلی شات باغ رونین باغ و عمارت فیلمبرداری باغ و عمارت فیلمبرداری سالن فیلم بردار آقا و خانم حرفه ای عکاسی باغ عکاسی عمارت عکاسی آتلیه عکاسی سفره عقد عکاسی دسته جمعی ادیت فیلم شامل 7 کلیپ با خروجی FULL HD عکس 70*50 با شاسی 2 قطعه عکس 30*20 هدیه به خانواده ها 10 قطعه عکس 15*10 هدیه به میهمانان
  • قیمت: 9/500/000

پکیج نقره ای

فیلمبرداری با دو دوربین DSLR هلی شات باغ رونین باغ و عمارت کرین سالن خانم ها فیلمبرداری باغ و عمارت فیلمبرداری سالن فیلم بردار آقا و خانم حرفه ای عکاسی باغ عکاسی عمارت عکاسی آتلیه عکاسی رئال باغ ادیت فیلم باغ و عمارت روز مراسم پخش پروژکشن عکاسی سفره عقد عکاسی دسته جمعی ادیت فیلم شامل 7 کلیپ با خروجی FULL HD عکس 90*60 با شاسی 2 قطعه عکس30*20 هدیه به خانواده ها 20 قطعه عکس 15*10 هدیه به میهمانان
  • قیمت:15/500/000

پکیج طلایی 1

فیلمبرداری با دو دوربین DSLR هلی شات باغ رونین باغ و عمارت رونین سالن کرین سالن خانم ها فیلمبرداری باغ و عمارت فیلمبرداری سالن فیلم بردار آقا و خانم حرفه ای عکاسی باغ عکاسی عمارت عکاسی آتلیه عکاسی اسپرت عکاسی رئال باغ ادیت فیلم باغ و عمارت روز مراسم ادیت فیلم فرمالیته پخش پروژکشن عکاسی سفره عقد عکاسی دسته جمعی ادیت فیلم شامل 7 کلیپ با خروجی FULL HD عکس 100*70 با شاسی 2 قطعه عکس 40*30 هدیه به خانواده ها 20 قطعه عکس 18*13 هدیه به میهمانان فرمالیته یک روز کاری هلی شات فرمالیته رونین فرمالیته عکاسی فرمالیته فیلم برداری ری اکشن سالن
  • قیمت :25/000/000

پکیج طلایی 2

فیلمبرداری با دو دوربین DSLR هلی شات باغ رونین باغ و عمارت رونین سالن کرین سالن خانم ها فیلمبرداری باغ و عمارت فیلمبرداری سالن فیلمبرداری بک استیج فیلم بردار آقا و خانم حرفه ای عکاسی باغ عکاسی عمارت عکاسی آتلیه عکاسی سفره عقد عکاسی دسته جمعی عکاسی اسپرت فضای باز عکاسی رئال باغ عکاسی رئال سالن ادیت فیلم باغ و عمارت روز مراسم ادیت فیلم فرمالیته پخش پروژکشن ادیت فیلم شامل 7 کلیپ با خروجی FULL HD عکس 120*76 با شاسی 2 قطعه عکس 60*40 هدیه به خانواده ها 20 قطعه عکس21*16 هدیه به میهمانان فرمالیته یک روز کاری هلی شات فرمالیته رونین فرمالیته عکاسی فرمالیته فیلم برداری ری اکشن سالن اسلاید شو صدا برداری استودیو صدا برداری همزمان روز مراسم قاب اسمارت
  • قیمت :40/000/000

توضیحات

 آیتم های پکیج ها قابل تغییر می باشند.